Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia

Na wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę składa się wiele indywidualnych, subiektywnych czynników

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę charakteryzuje się tym, że aby oszacować jego wartość należy uwzględnić bardzo wiele czynników. Wynika to z faktu, że jest to uszczerbek niemajątkowy. Poniżej, znajduje się lista kryteriów najczęściej branych pod uwagę przy ustalaniu wartości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę:


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies