Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Świadczenia odszkodowawcze przed zakończeniem leczenia

warto-wiedziec

W sytuacji, gdy Twoje leczenie nie zostało zakończone, możemy ubiegać się o należne Ci świadczenia (odszkodowanie i zadośćuczynienie). Firmy ubezpieczeniowe bardzo często argumentują brak wypłaty świadczeń niezakończonym leczeniem. Taka argumentacja jest w zdecydowanej większości spraw nieuzasadniona, dlatego też, niezależnie od tego czy Twoje leczenie zostało zakończone, czy też nie, zasadnym jest wystosowanie roszczenia o wypłatę odszkodowania nawet kilka dni po zdarzeniu, na skutek którego doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia fizycznego czy psychicznego.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies