Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Czy poszkodowany musi być ubezpieczony aby uzyskać odszkodowanie?

 

To między innymi  dla celów wypłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym w  wypadkach komunikacyjnych, właściciele pojazdów są zobowiązani do opłacania składek polisy OC. Każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do zawarcia umowy – polisy OC na wypadek szkód powstałych w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Osoby poszkodowane nie muszą być ubezpieczone aby uzyskać odszkodowanie

 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Z tego też względu osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, nie muszą być ubezpieczone aby uzyskać należne im świadczenia odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Dla każdego oczywistym jest, że z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest wypłacane odszkodowanie za zniszczony samochód drugiego, niewinnego uczestnika wypadku. Jeżeli ktoś spowodował wypadek, to z jego polisy OC wypłacane jest odszkodowanie na naprawę pojazdu drugiego. Jednakże nie tylko od tego ubezpieczony jest pojazd, którego kierowca był winny danego zdarzenia. Jeżeli na skutek wypadku pasażerowie któregokolwiek z pojazdów, kierowca drugiego pojazdu, czy np. pieszy doznali obrażeń ciała, rozstroju zdrowia fizycznego czy psychicznego to wówczas ubezpieczyciel z polisy OC sprawcy wypadku wypłaca na rzecz poszkodowanych zadośćuczynienie, odszkodowanie, ewentualną rentę i inne świadczenia.
Osoby te nie muszą być gdziekolwiek ubezpieczone, bowiem to z polisy OC sprawcy wypadku wypłacane są wszelkie należne świadczenia dla osób poszkodowanych.

Suma gwarancyjna, a zatem górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynosi obecnie w Polsce 2,5 mln euro za szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Dlatego też, w przypadku bardzo ciężkich obrażeń ciała całość świadczeń należnych poszkodowanemu sięga niekiedy nawet kilku milionów złotych.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies