Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Nasza oferta

Odzyskiwanie odszkodowań ofertaW Twoim imieniu wystąpimy do ubezpieczyciela o zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki.

Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

Odszkodowanie możesz uzyskać z tytułu poniesienia szkody osobowej lub majątkowej.

Szkody osobowe

Odszkodowanie może należeć się osobom poszkodowanym na skutek:

  • wypadków komunikacyjnych (np. byłeś kierowcą lub pasażerem jednego z aut biorących udział w wypadku, jechałeś na rowerze),
  • potrącenia przez pojazd (np. na przejściu dla pieszych),
  • wypadków przy pracy,
  • błędów medycznych,
  • wypadków w rolnictwie,
  • zaniedbań przez osoby trzecie (potknięcia lub poślizgnięcia na uszkodzonej czy nieodśnieżonej nawierzchni itp.),
  • śmierci osoby bliskiej.

W Twoim imieniu Reveno wystąpi do Ubezpieczyciela o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz wszelkie możliwe świadczenia odszkodowawcze, takie jak renta, zwrot kosztów leczenia i opieki.
W przypadku śmierci osoby bliskiej ubiegamy się także o odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej i zwrot kosztów pogrzebu.

Szkody majątkowe

Nasze działania obejmują także dochodzenie odszkodowań z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu mechanicznego i innych dóbr materialnych. Towarzystwa Ubezpieczeniowe zobowiązane są naprawić powstałą szkodę, wypłacając odpowiednią sumę pieniężną, niezależenie od tego czy poszkodowany naprawił już tą szkodę.
Skontaktuj się z nami, w celu ustalania rodzaju świadczeń jakie Ci się należą w związku z zaistniałym zdarzeniem.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies