Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Jeśli w wyniku wypadku doszło do śmierci poszkodowanego i nie był on winny zaistniałego zdarzenia, wówczas osobom najbliższym przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, jak również ewentualna renta czy zwrot kosztów pogrzebu. 

Do kręgu podmiotów uprawnionych do żądania kompensaty od ubezpieczyciela należą: 

1) osoby, które poniosły koszty leczenia i pogrzebu zmarłego,
2) osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny,
3) osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania,
4) najbliżsi członkowie rodziny zmarłego.

Kompensacie podlega doznana krzywda, a więc w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny.

Szkoda osobowa w przypadku śmierci osoby bliskiej jest bardzo dotkliwa i w istocie zawsze jest nie do naprawienia wobec niemożności przywrócenia stanu poprzedniego. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest tylko pewnym surogatem. W zasadzie w każdym przypadku należy uznać, że śmierć osoby bliskiej  jest dla rodziny bolesnym ciosem przeżywanym niekiedy do końca ich życia.

Ponadto w sytuacji pogorszenia się sytuacji życiowej osoby najbliższej po zmarłym na skutek wypadku może należeć się odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej, jak również ewentualna renta.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies