Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne (np. byłeś kierowcą lub pasażerem jednego z aut biorących udział w wypadku, jechałeś na rowerze).

Najwięcej wypadków, w wyniku których osoby doznają obrażeń ciała i rozstroju zdrowia fizycznego i psychicznego są wypadki komunikacyjne.  Jeżeli jesteś poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego, a nie jesteś jego wyłącznym sprawcą, wówczas Reveno występuje o odszkodowanie, zadośćuczynienie i inne należne Ci świadczenia do ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

W przypadku wypadków komunikacyjnych poszkodowanymi, którym należy się odszkodowanie jest nie tylko kierowca, który nie był sprawcą wypadku ale również pasażerowie wszystkich uczestniczących w wypadku pojazdów. Odszkodowanie należy się również osobom, które były pasażerami w publicznych środkach transportu ( m.in. autobus, tramwaj, pociąg).

Ponadto, świadczenia od ubezpieczyciela, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC, należą się osobie, która została potrącona przez samochód, np. na przejściu  dla pieszych. Bardzo istotną informacją dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych jest to, że nie muszą być one ubezpieczone aby uzyskać należne im świadczenia odszkodowanie, zadośćuczynienie i inne świadczenia odszkodowawcze. To między innymi  dla celów wypłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym w  wypadkach, właściciele pojazdów są zobowiązani do opłacania składek polisy OC. Każdy posiadacz pojazdu jest obowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Każdy wie, że to z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego są wypłacane odszkodowania za zniszczony samochód drugiego, niewinnego uczestnika wypadku.

Natomiast, mało kto wie, że osobom które w wyniku wypadku  doznały obrażeń ciała należy się  zadośćuczynienie, odszkodowanie, ewentualna renta i inne świadczenia odszkodowawcze. Osoby te, nie muszą być ubezpieczone, bowiem to z polisy OC sprawcy wypadku wypłacane są wszelkie należne świadczenia dla osób poszkodowanych. Suma gwarancyjna, a zatem górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynosi obecnie w Polsce 1,5 mln euro za szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Dlatego też, w przypadku bardzo ciężkich obrażeń ciała całość świadczeń należnych poszkodowanemu może sięgać niekiedy nawet kilku milionów złotych.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies