Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Z uwagi na charakter pracy, w rolnictwie dochodzi do bardzo wielu wypadków. Przyczyny wypadków są bardzo różne. Mogą one wynikać z nieprzestrzegania zasad BHP, używania niewłaściwych maszyn, złej organizacji pracy i wielu innych czynników.

Poszkodowani i rolnicy często nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko z KRUS, czy ubezpieczenia NNW, ale także z ubezpieczenia OC rolników.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje rolnika oraz każdą osobę, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. W takiej sytuacji, Reveno występuje do ubezpieczyciela, w którym rolnik miał wykupioną polisę OC o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i innych należnych poszkodowanemu świadczeń.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies