Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Odszkodowania za wypadki wynikające z zaniedbań osób trzecich (potknięcia lub poślizgnięcia na uszkodzonej czy nieodśnieżonej nawierzchni itp.)

Bardzo często, zwłaszcza w okresie jesienno zimowym, podmioty zobowiązane do odśnieżania chodników, usunięcia lodu, odgarnięcia liści nie dopełniają ciążących na nich obowiązków, doprowadzając tym samym do wypadków na chodnikach, skutkujących obrażeniami ciała (najczęściej są to złamania, zwichnięcia kończyn),. Wówczas, Reveno w imieniu poszkodowanych występuje o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i innych należnych poszkodowanemu świadczeń do ubezpieczyciela z którym podmiot, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, łączyła umowa odpowiedzialności cywilnej za tego rodzaju zdarzenia.

Tego rodzaju wypadki zdarzają się również często w sklepach, w których nie uprzątnięto i nie zabezpieczono miejsca w którym np. rozlał się produkt. Ponadto, podobne wypadki zdarzają się na nierównych nawierzchniach, do których utrzymania też są zobowiązanie właściwe podmioty, instytucje (np. nierówny, uszkodzony chodnik, kostka brukowa).


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies